PASHTRIKU

Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste
Rreth Nesh
Përshkrim i shkurtër i historisë dhe veprimtarisë të shoqërisë tonë

...

Kush jemi Ne?

Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste PASHTRIKU është themeluar në vitin 1952. Disa veteran të kësaj periudhe akoma janë aktiv edhe pse kanë kaluar më shumë se pesë dekada. Që nga themelimi e deri me sot shoqëria jonë është marrë me aktivitet të ecjes dhe ngjitjes në bjeshkë. Shoqëria momentalisht ka të regjistruar rreth 400 anëtarë dhe numri i tyre është gjithnjë në rritje. Anëtarët e kësaj shoqeria kanë arritur që me sukses të arrijnë shumë maje të bjeshkëve të vendit dhe rajonit, po ashtu kanë dhënë kontribut të madhë në përhapjen dhe avancimin e sportit të bjeshkatarisë dhe alpinizmit. Shoqëria funksionon si një trup i vetëm duke u bazuar në statutit e saj i cili është në harmoni me statutin e Federatës së Bjeshkatarëve dhe Alpinistëve të Republikës së Kosovës

Visioni & Misioni

Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste PASHTRIKU ka për qëllim që të përhapë sportin e bjeshkatarisë dhe alpinizmit përmes promovit të mbrojtjes së ambientit, mbrojtjes së shëndetit dhe humanizmit. Ne si shoqëri jemi të hapur ndaj të gjithë përsonave me vullnetin e mirë pa dallim gjinie, race, feje, nacionaliteti, regjioni, moshe. Po ashtu ne inkurajojmë fuqishëm grup moshat e reja dhe gjinin femërore që të jenë pjesë e aktiviteteve tona. Përmes aktiviteteve tona mundohemi që të promovojmë bukuritë dhe atraktivitetin që ofrojnë bjeshkët tona, duke ofruar perkrahje dhe sherbime për zhvillimin e turizmit malor. Ne synojmë që njohuritë tona për bjeshkatarinë dhe alpinizmin ti përcellim tek brezat e ardhshëm në mënyrë që të ruajmë traditen dhe avancimin e aktiviteteve tona.

Kalendari i Aktivitetve Vjetore - për të mësuar aktivitetet e radhës klikoni në butonin:

Bashkohu me Grupin!

Dëshironi që të jeni pjesë e aktiviteteve tona? Dëshironi që të jeni pjesë e grupit në ngjitjen apo ecjes e radhës? Për më shumë informata ju lutemi kikoni këtu>>
Kontaktoni!
Për çdo informacion Ju lutemi na kontaktoni